Call Me Back Vinaphone

Quy định về dịch vụ Call Me Back mạng Vinaphone

Quy định số lần yêu cầu gọi lại với dịch vụ Call Me Back Vinaphone

By Thanh Thanh 15/03/2019

Đồng hành cùng chất lượng dịch vụ của Vinaphone trong thời gian qua, chắc hẳn nhiều thuê bao di động đã nắm được phần lớn các tiện ích, chức năng …

Dịch vụ yêu cầu gọi lại

Yêu cầu gọi lại Vinaphone Miễn Phí cùng dịch vụ Call me Back

By Vinaphone 20/10/2018

“Tài khoản thuê bao quý khách hiện đang không đủ để thực hiện cuộc  gọi“, “Vui lòng nạp tiền tài tài khoản để thực hiện cuộc gọi”… là những câu …