1. Call Me Back Vinaphone

Call Me Back Vinaphone

Quy định về dịch vụ Call Me Back mạng Vinaphone

Quy định số lần yêu cầu gọi lại với dịch vụ Call Me Back Vinaphone

By Thanh Thanh 15/03/2019

Đồng hành cùng chất lượng dịch vụ của Vinaphone trong thời gian qua, chắc hẳn nhiều thuê bao di động đã nắm được phần lớn các tiện ích, chức năng …

Dịch vụ yêu cầu gọi lại

Yêu cầu gọi lại Vinaphone Miễn Phí cùng dịch vụ Call me Back

By Vinaphone 20/10/2018

“Tài khoản thuê bao quý khách hiện đang không đủ để thực hiện cuộc  gọi“, “Vui lòng nạp tiền tài tài khoản để thực hiện cuộc gọi”… là những câu …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DK <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DK M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DK MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DK MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DK MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DK BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DK BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DK BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DK BIG200 gửi 1543