1. Chuyển đổi đầu số

Chuyển đổi đầu số

Nhận biết đầu số cố định và đầu số di động đã được chuyển đổi

Cách nhận biết đầu số cố định và đầu số di động đã chuyển đổi

By Thanh Thanh 17/12/2018

Sự kiện đổi sim 11 số về 10 số trong tháng 9 vừa qua được triển khai ở tất cả các mạng, khiến nhiều thuê bao di động gặp không …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DKV M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DKV MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DKV MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DKV MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DKV BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DKV BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DKV BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DKV BIG200 gửi 1543