Chuyển đổi đầu số

Nhận biết đầu số cố định và đầu số di động đã được chuyển đổi

Cách nhận biết đầu số cố định và đầu số di động đã chuyển đổi

By Thanh Thanh 17/12/2018

Sự kiện đổi sim 11 số về 10 số trong tháng 9 vừa qua được triển khai ở tất cả các mạng, khiến nhiều thuê bao di động gặp không …