Chuyển mạng đến Vinaphone mất bao lâu?

Cước chuyển mạng đến Vinaphone

Cước chuyển mạng đến Vinaphone chỉ 15.000đ giảm 50% với dự định

By Mai Uyên 21/11/2018

Hầu hết các nhà mạng hiện tại đã bắt đầu triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số. Trong đó, việc chuyển mạng đến Vinaphone đã bắt đầu đi vào …