1. Đầu số di động

Đầu số di động

Nhận biết đầu số cố định và đầu số di động đã được chuyển đổi

Cách nhận biết đầu số cố định và đầu số di động đã chuyển đổi

By Thanh Thanh 17/12/2018

Sự kiện đổi sim 11 số về 10 số trong tháng 9 vừa qua được triển khai ở tất cả các mạng, khiến nhiều thuê bao di động gặp không …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DK1 <MÃ DV> gửi 1544
Gói 10K
50 MB
DK1 M10 gửi 1544
Gói 70K
600 MB
DK1 MAX gửi 1544
Gói 100K
1,2 GB
DK1 MAX1 gửi 1544
Gói 200K
3 GB
DK1 MAX2 gửi 1544
Gói 70K
2,4 GB
DK1 BIG70 gửi 1544
Gói 90K
3,5 GB
DK1 BIG90 gửi 1544
Gói 120K
6 GB
DK1 BIG120 gửi 1544
Gói 200K
11 GB
DK1 BIG200 gửi 1544